Kinderopvang (Sociaal tarief - Dienst voor onthaalouders)

Je krijgt vermindering op de bijdrage van de ouders voor opvang van een kindje bij een onthaalouder.

Voorwaarden

Je huidig inkomen is 50 % lager dan het inkomen waarop de bijdrage werd berekend.

Of

Je bent niet in staat om de berekende bijdrage te betalen.

Waar?

Je huidig inkomen is gedaald:

  • Je kan zelf een verminderd inkomen melden via de website van Kind en Gezin.
  • Je kan meer informatie krijgen en ondersteuning bij de aanvraag op de site bij de dienst voor onthaalouders.

Je bent niet in staat de berekende bijdrage te betalen:

  • Het OCMW kan, na een inkomensonderzoek een vraag richten naar Kind en Gezin om een individueel verminderd tarief toe te kennen.

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van je inkomen en andere factoren.

Meebrengen

Voor een aanvraag via de website Kind en Gezin:

  • identiteitskaart met pincode
  • emailadres met wachtwoord

Voor een aanvraag bij het OCMW:

  • de nodige gegevens betreffende uw financiële situatie.