Huiswerkbegeleiding

Dan heb je een hele dag in de klas gezeten, moet je thuis nog al die oefeningen doen... Huiswerk wordt vaak als een extra belasting gezien, zowel door leerling als ouders. Daarom starten zowel de vrije als de gemeentelijke basisscholen van Middelkerke met een proefproject om een beperkt aantal leerlingen te begeleiden met huiswerk.

Huiswerk. Meerwaarde?

Huiswerk is een van de meest onderzochte onderwijsmateries. Vaak gehoorde conclusie: “Goed doordacht huiswerk is een erg bruikbare manier om de vaardigheden en leerstof beter toe te passen”. Alleen merken de scholen dat veel leerlingen vaak moeite hebben om hun huiswerk te plannen en hun taken kwalitatief thuis af te werken. Dat heeft vaak te maken met de motivatie, de thuisomgeving, maar ook met het aangeleverde huiswerk zelf.

Procedure

Blijkt jouw kind problemen te hebben met huiswerk of studie, dan wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. Hij/zij bekijkt de mogelijkheden met de ouders.

Indien er geopteerd wordt voor de huiswerkklas, dan worden de ouders uitgenodigd op een intakegesprek met de onderwijscoördinator van Middelkerke.

Prijs

De huiswerkklassen zijn gratis.

Waar en wanneer?

De huiswerkklassen vinden plaats:

  • op maandag en donderdag, telkens van 16.15 tot 17 u. in jeugdhuis de Paravang in Middelkerke
  • op maandag en donderdag, telkens van 16.15 tot 17 u. in de bibliotheek Westende
  • op dinsdag en donderdag, telkens van 16.15 tot 17 u in de bibliotheek Leffinge
  • op dinsdag en donderdag, telkens van 16.15 tot 17 u in de ter Zelte, Slijpe
  • op dinsdag en donderdag, telkens van 16.15 - 17.00 u. in cafetaria de Bamburg, Lombardsijde

Hoe er raken?

De kinderen worden na school opgehaald door de vrijwilliger van de huiswerkklas. Die brengt het kind naar het huiswerkklaslokaal.

Info

Dienst onderwijs

brugfiguur@middelkerke.be

059 31 95 77