MEGA-project - af te spreken

Het preventieproject MEGA wil kinderen en jongeren meer weerbaar maken, hen ‘neen’ leren zeggen, hen stimuleren in het maken van ‘gezonde keuzes’ en hen ondersteunen in de ontwikkeling van deze vaardigheden.

De inhoud van het project bestaat uit 10 sessies die, verspreid over een periode van een tweetal maanden, worden uitgediept: woordenwisselingen en ruzies, zelfbeeld en risicogedrag, assertief antwoorden, omgaan met druk, inschatten van risico’s, gebruik en misbruik van genotsmiddelen, veiligheid, invloed van reclame en media, omgaan met stress en alternatieven voor risicogedrag.
De sessies 6, 7 en 10 worden begeleid door een  politieagent en in sessies 3 en 9 werken de leerlingen samen met de jeugdwerkers van de gemeentelijke jeugddienst. Voor de overige sessies is het de bedoeling dat de leerkracht deze in goede banen leidt. Op het einde van de lessenreeks krijgen de leerlingen hun MEGA-diploma en wordt het project vervolgens afgesloten met een toneelstuk.

De jeugddienst organiseert en coördineert dit project in samenwerking met de lokale politie en het Middelkerkse onderwijs.

Doelgroep: 6e leerjaar en de observatiejaren van BUSO

Periode: te bepalen in samenspraak met de deelnemende scholen

Contact: jeugddienst - 059 30 48 66