Met de klas naar theater - voorjaar 2022

De cultuurdienst verzorgt theatervoorstellingen voor de verschillende graden van het basisonderwijs. Deze voorstellingen vinden plaats in De Branding of in De Zwerver. De praktische informatie (uurregeling, busvervoer…) en de mogelijkheid tot inschrijving wordt bij de start van het schooljaar meegedeeld.
Nieuw dit jaar is ‘Voor de show’: een digitale tool waarmee leerlingen worden voorbereid op hun theaterbezoek.

  • Peuters en 1ste-2de kleuter: Hier en daar op 19 en 20/05/2022
  • 3de kleuter en eerste graad: BAM op 16/05/2022
  • Tweede graad: Tegenwoordig heet iedereen sorry op 15/03/2022
  • Derde graad: De jongen van de glasfabriek op 22/03/2022

Doelgroep: kleuter en lager onderwijs

Contact: cultuurdienst - 059 31 95 53

Brochure schoolaanbod