Wandelingen met gids natuurgebieden

Puidebroeken

De Puidebroeken is een belangrijk weidevogelgebied met prachtige moerasvegetatie. In de ongeschonden landelijke omgeving tref je tal van vertegenwoordigers van zoutminnende flora. In natte periodes komen grote stukken van het gebied onder water te staan.

Schuddebeurze

De Schuddebeurze zijn oude, kalkarme duinen met bijhorende flora en fauna. Het is een waardevol gebied met enkele poelen en een grote waterplas waar libellen en amfibieën zich thuis voelen, in een open landschap. Er zijn ook restanten uit de beide wereldoorlogen.

Warandeduinen

Bloemrijke duinweiden, een amfibieënpoel, blauwe zeedistel… Tussen Middelkerke en Westende wordt onze barstensvolle kustlijn onderbroken door een groen gat, boordevol kansen voor natuurexploratie. Het bestaande wandelpad langs het reservaat biedt een goed overzicht.

Afspraak aan de tramhalte De Krokodiel in Middelkerke.

Altijd beschikbaar

Doelgroep: 1ste tot 6de leerjaar

Duur: 2 uur

Contact en meer info: milieudienst op 059 31 30 16 of www.natuurpunt.be/middenkust