Watergewenning kleuters - doorlopend

De sportdienst startte het project ondersteuning watergewenning, omdat het voor de kleuterjuf/meester niet altijd even gemakkelijk is om les te geven aan een grote groep.

Gezien het niveauverschil van de kinderen is dit geen overbodige luxe. Sommigen hebben nog schrik van het water, andere durven dan zonder probleem springen in het water, met hun hoofd onder water gaan, … .

Daarom worden de kleuterklassen opgesplitst worden in kleinere groepen, waarbij 1 groep les krijgt van de eigen kleuterjuf/meester en een andere groep krijgt les van een lesgever van de sportdienst.

De kinderen leren zo al spelenderwijs "watervrij” worden om zo sneller over te gaan naar het aanleren zwemmen.

Doelgroep: 3de kleuter

Periode: september - juni

Contact: sportdienst – 059 31 99 50