Lokaal overlegplatform (LOP)

Wat is het LOP?

Sinds 1 januari 2003 zijn er, in het kader van het gelijke onderwijskansdecreet, over geheel Vlaanderen lokale overlegplatforms (LOP’s) actief. Het LOP is een net- en sectoroverstijgend overlegorgaan dat probeert, over de onderwijsnetten heen, gelijke kansen in het onderwijs te realiseren.
 
Een LOP vertegenwoordigt mensen uit de gemeente, namelijk:

  • directies en inrichtende machten van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB);
  • schoolpersoneel;
  • ouders en leerlingen;
  • lokale socio-culturele en economische partners;
  • organisaties van allochtonen en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk.

Wat doet het LOP?

Het Lokaal Overlegplatform heeft verschillende opdrachten:

  • iedere leerling dezelfde, gelijke kansen bieden inzake onderwijs en persoonlijke ontwikkeling door uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan;
  • het bijeen brengen van alle lokale scholen en relevante lokale organisaties om gelijke kansen binnen het onderwijs te realiseren;
  • onderzoeken van de lokale onderwijskansen;
  • adviserende rol naar alle bestuursniveaus;
  • bemiddelende en ondersteunende rol

Meer informatie over het LOP

Lop website
Gelijke onderwijskansen

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke