Nieuwe Middelkerkse gemeenteraad geïnstalleerd

Op donderdagavond 3 januari liep zaal De Stille Meers in Middelkerke vol voor de installatievergadering van de nieuwe Middelkerkse gemeenteraad. Deze gelegenheidslocatie was groot genoeg om alle nieuwe gemeenteraadsleden en het talrijk opgekomen publiek in alle comfort te ontvangen. Alle komende zittingen vinden traditiegetrouw weer plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De nieuwe raadsleden werkten meteen een bomvolle agenda vol praktische en ambtelijke punten af. Inhoudelijke dossiers werden niet geagendeerd.

Nieuwe burgemeester

De nieuwe gemeenteraad nam kennis van de geldigheid van de gemeenteraadsverkiezingen en nam akte van de benoeming van burgemeester Jean-Marie Dedecker door de Vlaamse Regering en zijn eedaflegging bij gouverneur Decaluwé.

Raadsleden legden eed af

Vervolgens legden de nieuwe gemeenteraadsleden de eed af uit handen van Bart Vandekerckhove, het raadslid met langste staat van dienst. De nieuwe gemeenteraad ging meteen aan de slag en verkoos Tom Dedecker tot voorzitter. Ook de nieuwe schepenen en hun rangorde werden verkozen. Het is wachten tot de eerste zitting van het college van burgemeester en schepenen voor de nieuwe schepenen officieel gekoppeld worden aan hun specifieke bevoegdheden.

OCMW-raad

De nieuwe gemeenteraad fungeert sinds het nieuwe decreet Lokaal Bestuur ook als OCMW-raad. Zij werden gisteren ook in die hoedanigheid geïnstalleerd. De leden van het college van burgemeester en schepenen worden ook de leden van het vast bureau van het OCMW, waarvan burgemeester Dedecker ook voorzitter wordt.

Bijzonder comité

Een orgaan in een nieuw jasje is het bijzonder comité voor de sociale dienst. De verkiezing van de 8 leden van deze raad was ook een taak voor de nieuwe OCMW-raad op de installatievergadering. De voorzitter van dit comité wordt ook schepen.

Informele afsluiting

Na afloop van de eerste zitting mengden de nieuwe raadsleden en schepenen zich onder het publiek voor een informeel moment.

Gemeenteraad:

Wie is wie in de Middelkerkse gemeenteraad  van links naar rechts:

  • Boven: Chris Niville, Sandra Van den Bossche, Robin De Lille, Henk Dierendonck, Hans Vanheste, Tom Dedecker, Natacha Lejaeghere.
  • Midden: Leen Verstraete, Geert Galle, Francine Ampe-Duron, Dirk Gilliaert, Eddy Van Muysewinkel, Ronny Vangenechten, Jean-Marie Dedecker, Lieve Landuyt, Bianca Ryckewaert, Marissa Van Boven, Mario Declerck, Dirk De Poortere, Anthony Goethaels.
  • Beneden: Katrien Claeys-Goemaere, Frederick Spaey, Franky Annys, Bart Vandekerckhove, Johan Töpke.