Uitbater speelzaal nieuwe casino Middelkerke geselecteerd

De biedingsfase van de gunningsprocedure voor de uitbating van de speelzaal in het nieuwe Middelkerkse casino is afgerond. Op basis van de ingediende offertes wordt Belcasinos NV de exclusieve onderhandelingspartner voor de speelzaalconcessie. Hun bod van 2.500.000 euro per jaar bezorgt het gemeentebestuur een stevige financiële basis voor de bouw van het nieuwe Middelkerkse casino.
 

Hoogste bod gaf doorslag
Het gemeentebestuur had vooraf bepaald dat de hoogte van het bod de beslissende factor bij de toekenning zou zijn. Het biedingsproces verliep trouwens in twee fases, waarbij de kandidaten de mogelijkheid hadden om hun eerste bod nog te verbeteren dankzij een recht van opbod. 
 

Definitieve rangschikking mondt uit in gunning
Het college van burgemeester en schepenen stelde op vrijdag 21 februari een definitieve rangschikking van de ingediende offertes vast. Belcasinos NV staat daarbij op de eerste plaats. Na verdere inhoudelijke onderhandelingen, de definitieve gunning en een ‘verplichte stand still periode’ sluit het gemeentebestuur een concessieovereenkomst met Belcasinos NV af.
 

Stevige financiële basis door lucratieve concessie 
De vooropgestelde termijn voor deze concessie bedraagt 15 jaar, met de mogelijkheid om nog eens 15 jaar te verlengen. Verspreid over 30 jaar ontvangt het gemeentebestuur van Middelkerke 75.000.000 euro voor de speelzaalconcessie alleen al. Daarnaast schrijft het gemeentebestuur ook nog concessies uit voor een hotel, een restaurant en andere handelsruimtes.

Projectvoorstellingen bouw casino tegen 1 juni binnen
Ook het gunningstraject voor de bouwopdracht is nu echt van start gegaan. Onlangs nodigde het gemeentebestuur de vier kandidaat - bouwteams uit voor een verplichte toelichtingsvergadering. 
Tegen 1 juni 2020 moeten de kandidaten hun projectvoorstellen indienen. 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke