Onbebouwde percelen

Omschrijving

  • de percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling, die niet bebouwd zijn;

  • de gronden die niet bebouwd zijn, gelegen in een woongebied of industriegebied, palende aan een openbare weg die, voldoende is uitgerust.

Tarieven

Het heffingsbedrag wordt vastgelegd op 1€/m², met een jaarlijkse verhoging van 0,10€/m² en een minimaal heffingsbedrag van 200 euro. Het heffingsbedrag is dus als volgt:

  • 2019: 1€/m², met een minimaal heffingsbedrag van 200 euro;
  • 2020: 1,10€/m², met een minimaal heffingsbedrag van 200 euro;
  • 2021: 1,20€/m², met een minimaal heffingsbedrag van 200 euro;
  • 2022: 1,30€/m², met een minimaal heffingsbedrag van 200 euro;
  • 2023: 1,40€/m², met een minimaal heffingsbedrag van 200 euro;
  • 2024: 1,50€/m², met een minimaal heffingsbedrag van 200 euro;
  • 2025: 1,60€/m², .