Commissie algemeen beleid


De gemeenteraadscommissie bestaat uit volgende leden:
 

Lieve Landuytvoorzitter
Katrien Claeys-Goemaerecommissielid met stemrecht
Noëlla Wauterscommissielid met stemrecht
Sandra Van den Bosschecommissielid met stemrecht
Ronny Vangenechtencommissielid met stemrecht
Chris Nivillecommissielid met stemrecht
Leen Verstraetecommissielid met stemrecht
Mario Declerckcommissielid met stemrecht
Frederick Spaeycommissielid met stemrecht
Joke De Lillecommissielid met raadgevende stem
Anthony Goethaelscommissielid met raadgevende stem

Agenda's:
De agenda's zijn beschibaar via de rubriek bekendmakingen.