Gecoro

Deze commissie moet advies uitbrengen over het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening.
Ze speelt dus een belangrijke rol bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. 
Ze kan tevens advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Secretariaatsadres:

Spermaliestraat 1 
8430 Middelkerke 
tel.: 059 31 30 16 
fax: 059 31 91 32 
email: ruimtelijkeordening@middelkerke.be

Voorzitter: 

Georges Allaert 

Secretaris: 

Matthias De Clerck

Opmerkingen: 

Voorzitter en secretaris zijn te bereiken via het secretariaatsadres.
Deze raad wordt opnieuw samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen.

Verslagen:

De verslagen van deze raad vind je hier vanaf 2016.

Verslagen voor 01/01/2016: neem contact op met het secretariaat via secretariaat@middelkerke.be.

DatumVerslag

2019

 

vanaf 01/01/2019 zie:

bekendmakingen

06/11/2018Verslag gecoro 06/11/2018
06/06/2018Verslag gecoro 06/06/2018
05/06/2018Verslag gecoro 05/06/2018
14/11/2017Verslag gecoro 14/11/2017
05/09/2017Verslag gecoro 05/09/2017
07/02/2017Verslag gecoro 07/02/2017
06/09/2016Verslag gecoro 06/09/2016
01/03/2016Verslag gecoro 01/03/2016
12/01/2016Verslag gecoro 12/01/2016