Lokale adviesraad kinderopvang


Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een verplichte gemeentelijke adviesraad die het lokaal bestuur (OCMW en gemeente) adviseert omtrent materies betreffende kinderopvang.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen zoals kinderopvanginitiatieven, de scholen, het jeugdwerk, de ouders, de zelfstandige kinderopvang, het lokaal bestuur, enz…. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen, zodat de weg wordt geopend voor meer samenwerking en afstemming. 
Secretariaatsadres: 

Westendelaan 38
8430 Middelkerke
tel.: 059 30 48 86 
fax: 059 31 98 17
e-mail: carla.leber@middelkerke.be

Voorzitter: 

Maarten De Troyer (waarnemend voorzitter)

Secretaris: 

Carla Leber

Opmerkingen:

Deze raad komt ongeveer 2 tot 3 keer per jaar samen (meer indien dit noodzakelijk is in functie van een specifiek te verlenen advies)
Voorzitter en secretaris zijn te bereiken via het secretariaatsadres