Noord-Zuidcomité Adviescomité


Het Noord-Zuidcomité stelt zich op de eerste plaats tot doel de inwoners van Middelkerke in te lichten over de schrijnende onrechtvaardigheid in de Noord-Zuidverhoudingen. Het zal hiervoor inspanningen leveren om de gemeentelijke overheid te overtuigen van haar verantwoordelijkheid in het zoeken naar de oplossingen voor de N-Zproblematiek.
Het comité stimuleert eveneens de bevolking om het mondiale denken te stimuleren. Om dit doel te bereiken wil het N-Zcomité een breed draagvlak vinden bij de inwoners van Middelkerke via animatie, informatie en politieke bewustwording.
Het N-Zcomité stelt zich eveneens tot doel de gemeentelijke overheid te adviseren inzake materies over ontwikkelingssamenwerking.Het N-Zcomité neemt als adviesorgaan deel aan de conceptie en de uitvoering van het beleid rond ontwikkelingssamenwerking en voert een permanente bewustmaking.
Naast z’n adviserende functie i.v.m.het gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid zal het N-Zcomité ook eigen activiteiten ontplooien die bijdragen tot een beter inzicht in de Derde Wereld problematiek. Het comité verbindt zich ertoe om elk jaar de 11.11.11-actie te organiseren en te ondersteunen.

Secretariaatsadres:

Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
tel.: 059 31 30 16 of 0486 96 94 72
fax: -
e-mail:ontwikkelingssamenwerking@middelkerke.be

Voorzitter: Emmanuel Colyn

Secretaris: Elke Markey

Opmerkingen:

Deze raad wordt opnieuw samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen (in principe binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad)

Verslagen:

De verslagen van deze raad vind je hier vanaf 2016.

Verslagen voor 01/01/2016: neem contact op met het secretariaat via secretariaat@middelkerke.be.

 

DatumVerslag
vanaf 01/01/2019 ziebekendmakingen
2018 
20/01/2018Verslag Noord-Zuidcomité 20/01/2018
27/02/2018Verslag Noord-Zuidcomité 27/02/2018
18/04/2018Verslag Noord-Zuidcomité 18/04/2018
20/06/2018Verslag Noord-Zuidcomité 20/06/2018
22/08/2018Verslag Noord-Zuidcomité 22/08/2018
17/10/2018Verslag Noord-Zuidcomité 17/10/2018
12/12/2018Verslag Noord-Zuidcomité 12/12/2018

2017

 
04/02/2017Verslag Noord-Zuidcomité 04/02/2017
25/04/2017Verslag Noord-Zuidcomité 25/04/2017
20/06/2017Verslag Noord-Zuidcomité 20/06/2017
10/08/2017Verslag Noord-Zuidcomité 10/08/2017
05/10/2017Verslag Noord-Zuidcomité 05/10/2017
28/11/2017Verslag Noord-Zuidcomité 28/11/2017

2016

 
06/02/2016Verslag Noord-Zuidcomité 06/02/2016
29/03/2016Verslag Noord-Zuidcomité 29/03/2016
14/06/2016Verslag Noord-Zuidcomité 14/06/2016
31/08/2016Verslag Noord-Zuidcomité 31/08/2016
03/11/2016Verslag Noord-Zuidcomité 03/11/2016