Schoolraden

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is.
In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. 

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.
De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …).
De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …).

De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.
De verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.
In Middelkerke zijn er twee schoolraden actief voor de gemeentescholen.
 

Gemeenteschool 1:

(Omvat de gemeentescholen van Middelkerke en Lombardsijde) 

Secretariaatsadres:

Onderwijsstraat 5 
8430 Middelkerke 
059 31 99 55
e-mail: gemeenteschool.middelkerke@middelkerke.be

Voorzitter: 

Peter Tijberghein

Secretaris: 

Sofie Peeters 

Verslagen: 

De verslagen van deze raad worden niet via de website verspreid.

Meer informatie?

Meer informatie via het secretariaatsadres. 

Gemeenteschool 2 :

(Omvat de gemeentescholen van Leffinge, Slijpe en Westende) 

Secretariaatsadres:

Bonte Pierstraat 22 
8432 Middelkerke 
059 30 29 41
e-mail: gemeenteschool.leffinge@middelkerke.be

Voorzitter: 

Leen Naeyaert

Secretaris: 

Sofie Peeters

Verslagen: 

De verslagen van deze raad worden niet via de website verspreid.

Meer informatie?

Meer informatie via het secretariaatsadres.
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke