Woonraad


De gemeentelijke woonraad, is een vergadering van de belangrijkste actoren op het vlak van wonen. Tot het overleg worden uitgenodigd:
 

gemeentebestuur: schepen van huisvesting, huisvestingsambtenaar, schepen van ruimtelijke ordening, dienst ruimtelijke ordening, burgemeester en secretaris ;
OCMW: voorzitter, diensthoofd sociale zaken;
shm WoonWel;
shm Ijzer & Zee;
RSVK Westkust;
Provinciale afdeling wonen;
Wonen West-Vlaanderen;
Huurdersbond;
Algemeen Eigenaarssyndicaat;
Seniorenraad
Per in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie uit de oppositie;

Op de woonraad worden diverse thema's besproken: sociale huisvestingsprojecten, voorstellen met betrekking tot premies, voorstellen met betrekking tot heffingen, voorontwerp woonplan, .....