AGB

Wat?

De oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke is goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 8 december 2005 en goedgekeurd bij ministerieel besluit d.d. 20 maart 2007.  Na goedkeuring van de statuten werd op 18 december 2007 gestart met de exploitatie van het AGB.

Doelstelling

Het Autonoom Gemeentebedrijf heeft tot doel een deel van het onroerend vermogen van de gemeente te beheren en de ter beschikkingstelling met dienstverlening van de zalen / lokalen van het Sport- en Gemeenschapscentrum De Branding.

Beleid, beheer & controle

Binnen het AGB Middelkerke vervult de Raad van Bestuur de rol van de Gemeenteraad, terwijl het Directiecomité de rol vervult van het Schepencollege.
Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de Raad van Bestuur en waarvan tenminste één lid is van het instituut van bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de gemeenteraad.

Relatie met de gemeente

Tussen het AGB Middelkerke en de gemeente werd een beheersovereenkomst opgesteld die goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 18 december 2007.
Vermits het AGB Middelkerke met het beheer van De Branding het algemeen belang dient, wordt de gemeentelijke dienstverlening onveranderd verder gezet en desgevallend uitgebreid met administratieve en logistieke ondersteuning van de AGB structuren (Directiecomité en Raad van Bestuur).
 
Het sport- en cultuurbeleid blijft een taak van de gemeentelijke sport- en cultuurdienst onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde schepenen.

Contactgegevens

AGB Middelkerke  
Spermaliestraat 1                       
8430 Middelkerke                       

BTW nr: BE 890.434.957

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke