AGB

 

Wat?

De oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke is goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 8 december 2005 en goedgekeurd bij ministerieel besluit d.d. 20 maart 2007.  Na goedkeuring van de statuten werd op 18 december 2007 gestart met de exploitatie van het AGB.

Bij raadsbeslissing van 12/09/2019 werden de statuten aangepast. De nieuwe statuten zijn in werking getreden op 01/10/2019.

Doelstelling

Het Autonoom Gemeentebedrijf heeft tot doel een deel van het onroerend vermogen van de gemeente te beheren en te exploiteren.

Beleid, beheer & controle

Binnen het AGB Middelkerke vervult de Raad van Bestuur de rol van de Gemeenteraad. De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan een gedelegeerd bestuurder.

Relatie met de gemeente

Tussen het AGB Middelkerke en de gemeente werd een beheersovereenkomst opgesteld die goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 18 december 2007.
Vermits het AGB Middelkerke met het beheer van De Branding het algemeen belang dient, wordt de gemeentelijke dienstverlening onveranderd verder gezet en desgevallend uitgebreid met administratieve en logistieke ondersteuning van de AGB structure. 
 
Het sport- en cultuurbeleid blijft een taak van de gemeentelijke sport- en cultuurdienst onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde schepenen.

Contactgegevens

AGB Middelkerke  
Spermaliestraat 1                       
8430 Middelkerke                       

BTW nr: BE 890.434.957

Samenstelling:

leden AGB raad van bestuur:
Francine Ampe-Duron - CD&V
Robin De Lille - Groen
Marissa Van Boven - lijst Dedecker
Lieve Landuyt - lijst Dedecker
Ronny Vangenechten - lijst Dedecker
Anthony Goethaels - N-VA
Johan Töpke - Open VLD
deskundigen:

Annick Soete 
Tania Vanhoutte 
Noëlla Wauters
Elien Huyghe

 

gedelegeerd bestuurder:

Ronny Vangenechten - lijst Dedecker

voorzitter:

Dirk De Poortere - lijst Dedecker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke