Geef je mening

Op deze pagina peilen we naar je mening over enkele belangrijke beleidsdomeinen. Je mening als inwoner of tweedeverblijver is immers belangrijk om te weten hoe ons beleid wordt ervaren.
 
Communicatie met de burger wordt met de dag belangrijker. Het gemeentebestuur maakt zijn diensten en beleid bekend via een pakket gedrukte en digitale communicatiemiddelen.
Via een online enquête polsen we naar je kennis en je waardering van die communicatiemiddelen.
 

Er zijn momenteel geen lopende enquêtes.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke