Badenlaan

Stoomtram essentieel

Wie ooit al het strand van Westende bezocht, is vast en zeker door de Badenlaan gereden. Vroeger liep langs het huidige traject van de Westendelaan de stoomtram, een belangrijke levensader voor de toenmalige kustdorpen. De kustweg en de tram waren er nog niet.

Welkom aan het strand

IJverige kruiers stonden de allereerste toeristen op te wachten aan het stationnetje (nu restaurant ‘t Pajottenland). Ze brachten de vakantiegangers langs de kaarsrechte Badenlaan naar de badplaats. Deze verbindingsweg naar ‘de baings’ is sinds 1895 (!) cruciaal voor het toerisme. Er werd ook een verwelkomende triomfboog geplaatst. Vandaag staat die er nog altijd, weliswaar in andere uitvoering.

Slechte vertaling

Hoewel de naam anders doet vermoeden waren hier vroeger geen tientallen badkamerverkopers actief. Onze dienst erfgoed denkt dat de stedenbouwkundige dienst indertijd een mindere dag had bij het vertalen van ‘Avenue de  la Plage’. De Badenlaan zou  - consequent met andere kustgemeenten - eigenlijk ‘Zeelaan’ of ‘Strandlaan’ moeten heten. De geschiedenis draaide dus anders uit en misschien maar goed ook: de eigenaardige naam past bij de eigenaardige aard van de straat.

Een streep door de polder

De Badenlaan staat loodrecht op het Noordzeestrand met aan weerskanten lintbebouwing. Achter de – hoofdzakelijk residentiële - huizen liggen aan de ene kant malse polders en een randparking, aan de andere kant een drukke camping en een splinternieuw rusthuis. Opmerkelijke gebouwen vroeger waren het kinderhome van Odile Berghmans en de manege Van Dooren.

Net een wichelroede

Nog een eigenaardig verschijnsel… De Sint-Theresiakapel doet de Badenlaan ‘boven’ in twee zijarmen splitsen – als ware het een rivierdelta. In de zomermaanden is het er dubbel uitkijken, want de kusttram heeft daar zijn drukke keerpunt terug naar Oostende.

Leven in de brouwerij

De Badenlaan is best wel een levendige straat. De horecazaken op het kruispunt met de Duinenweg, de randparking, de kapel en de zomerkerk en het nieuwe rusthuis zorgen voor redelijk wat passage. De jaarlijkse rommelmarkt, begin september, lokt duizenden bezoekers en in de kerstperiode licht de Badenlaan feeëriek op. De meeste bewoners versieren hun huis dan met lichtjes of slingers.

Feestcomité Badenlaan

Die bedrijvigheid is het werk van het Feestcomité Badenlaan onder impuls van Willy Schelstraete en het bestuur. ‘We trachten de bewoners van de straat op enkele momenten in het jaar samen te krijgen. We kunnen daarbij rekenen op de logistieke steun van het rusthuis. Ons jaarlijkse bewonersontbijt mogen we in het rusthuis organiseren en ze bieden de locatie voor onze kerstmarkt.

Marie-Louise en Willy ‘spoelden’ in 1992 in Westende aan en baatten er jarenlang een bakkerij uit. Ze vestigden zich in de Badenlaan en startten er met enkele gemotiveerde collega-Badenlaan’ers het Feestcomité op. Ondertussen kunnen Marie-Louise en Willy, rekenen op de steun van André en Luc voor het organiseren van al hun activiteiten.

Straat in verandering

In de nabije toekomst zal het uitzicht van de Badenlaan sterk veranderen: er zijn plannen om de randparking anders in te delen en er zal een nieuwe woonverkaveling aangesneden worden.

‘Hoewel ze ingrijpend zijn, zijn deze evoluties broodnodig. Het leven in de straat zal wel veranderen. Misschien komen er meer jonge gezinnen wonen in de nieuwe verkaveling en dat is zeker positief’, luidt het bij het Feestcomité.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke