Bassevillestraat

De Bassevillestraat is een zeer lange straat die de Zeelaan in Lombardsijde verbindt met de Essex Scottishlaan in Westende. Zoals veel straten in Middelkerke wordt het verhaal van de Bassevillestraat gekleurd door het landschap, vroegere nijverheid, ontluikend toerisme en wispelturige gemeentegrenzen.

Opvallende curve

Op de Ferrariskaart  uit 1770 is de Bassevillestraat al duidelijk zichtbaar. Toen al kende het zijn typerende curve: eerst rechtdoor tot het kruispunt met de huidige Matthieulaan loopt om dan af te buigen. Die kromming is wellicht ontstaan door de nabijheid van lager gelegen polders in de IJzermonding.

Patatjes, prei en vis

Nog vroeger - rond 1706 - loopt diezelfde, kromme weg evenwijdig met een ‘retranchement’ (Frans woord voor ‘aarden wal’ of ‘klein vestingswerk’). Het is precies langs deze weg dat de hoveniers zich toen vestigden om er hun ‘dunepatatjes’ en prei te planten. Later wordt de achterliggende zone van laaggelegen, vruchtbare poldergrond ingenomen door talloze boerderijtjes.

De Bassevillestraat diende wellicht ook als wandelweg richting duinen en zee voor de strand- en paardenvissers, een traditie die Lombardsijde dus ook gekend heeft.

Toerisme

Het belang van de Bassevillestraat stijgt dankzij het ontstaan van het toerisme en de ontwikkeling van de Zeelaan als residentiële dreef richting de ‘plage de Lombartzyde’. Op het kruispunt met de Zeelaan komt er voor 1914 reeds een eerste mooi herenhuis, vandaag zien we er nog een drietal mooi bewaarde exemplaren uit de periode van de wederopbouw na WOI.

Niet verwonderlijk dat de Bassevillestraat een ideale uitvalsweg wordt voor campings en andere vakantiefaciliteiten, zoals het verdwenen kinderhome ‘Ons Rustoord’. Vandaag de dag nog altijd een ‘apparthotel’.

“van benedenstad naar toeristische ader”

‘Benedenstad’

‘Basse-ville’ betekent letterlijk benedenstad en er zijn talloze stadsgedeelten (Carcassonne, Quebec) of wijken (Leffinge) die deze naam kregen. ‘Basse-ville’ verwijst net zoals in Lombardsijde, naar een lager gelegen stadsdeel. Zeker als je weet dat er in Lombardsijde-Centrum ook een ‘hoog’ gedeelte is, rond de … Hoogstraat uiteraard en het centrum waar de kerk staat.

Wispelturige gemeentegrens

Wakker worden nu, want de Bassevillestraat was ook een grensstraat tussen Lombardsijde en Westende. Voor de fusie in 1977 reikte de oorspronkelijke grens van Westende tot diep in Lombardsijde: van net achter de O.L.V.-Visitatiekerk en het kerkhof, via het Dorpsplein (de Belle-Vue nièt inbegrepen) naar de Bassevillestraat (inbegrepen), tot aan de Essex Scottishlaan en zo naar de Strandlaan. Voor alle duidelijkheid: de huizen in de Bassevillestraat en de straat zelf zijn dus wel degelijk Lombardsijde. De huizen in de Lombardsijdelaan zijn ‘Westends’ grondgebied.

Vakantiesfeer

Vandaag de dag blijft de Bassevillestraat een rustige, groene (fiets)weg met residentiële huizen en vakantieverblijven.