Groenhagestraat

De Groenhagestraat heette vroeger de Wilskerkestraat en de naam werd vermoedelijk gewijzigd bij de fusie van 1977, of zelfs nog vroeger bij de grote ruilverkaveling eind jaren zestig. Een straat met een feestelijke geschiedenis die nieuw leven wordt ingeblazen.

Onderdeel van handelsroute

Oorspronkelijk was deze straat een stuk van de Burgweg, een belangrijke handelsroute tussen Nieuwpoort en Brugge, en heette daarom de ‘Burgweg naar Nieuwpoort’. Later heette deze straat de Kroonstraat, genoemd naar de brouwerij De Kroon. Geen brouwerij zonder café’s en omgekeerd… De straat was ooit dé uitgangsbuurt van Leffinge, want voor 1800 waren hier maar liefst 6 cafés, allemaal in het begin van de straat, komende van het marktplein.

Van zes naar twee

De zes café’s waren De Lelie, De Kroone (op de hoek met het marktplein), De Papegaai, Herberg In Het Nieuw Schaak (later De Rode Leeuw genoemd), daarnaast De Drie Koningen en daarnaast De Swaene (vandaag kantoor Uyttenhove), waar nog een smal straatje liep met daarin café De Sterre. In die omgeving lag de kaatsspelplaats en stonden de doelwitten van de schuttersgilde.

Na 1800 bleven er nog 2 cafés over: Het Verloren Hoekje en De Belgische Vlag (vandaag sanitair Haegeman), later nog gekend bij de Leffingenaars als ‘de spekkewienkel bij Marie Tring’ (Terreyn). Ook was er nog een café in de molen zelf.

 “Uitgaanscentrum avant la lettre"

Jaarlijkse kermis

Op de Groenhage werd ook een jaarlijkse kermis gehouden, telkens op de eerste zondag van mei, een gebruik dat vorig opnieuw in ere werd hersteld. Ook in 1988 werd deze kermis al eens opnieuw in gang getrokken door de Wielervrienden Leffinge, die dan traditioneel de kermis afsloten met het begraven van het ‘Ammebein’ (hespenbeen).
Groene haag

Het lijkt wellicht té evident, maar toch is het waar: de naam komt van de groene haag die bijna over de volledige lengte aan de zuidelijke kant van de straat stond. De laatste stukken haag verdwenen pas in de jaren ’90, toen ze nog tot aan de molen stonden.

Valiezenkoers

Op de foto zien we de start van de valiezenkoers in de Groenhagestraat in 1988. Elke deelnemer kreeg een valies mee, met daarin 7 kledingstukken, waarbij ze na iedere ronde een kledingstuk uit het valies moesten aantrekken.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke