Kerkstraat

Bochtige, zanderige wegel

De Kerkstraat was aanvankelijk een bochtig, zanderig wegeltje. Het liep niet verder dan tot aan de Duinenweg. In 1876, net na de stichting van de badplaats, trokken een 70-tal mannen het wegeltje recht. Vanaf dat moment werd de weg steeds belangrijker.

Stoomtram

De komst van de stoomtram in 1885 bracht steeds meer toeristen naar Middelkerke. Door de bouw van de villa’s en de uitbreiding van de zeedijk groeide de Kerkwegel uit tot een drukke verbindingsweg met toeristen die met de paardenkoets naar hun villa trokken.

Buurtweg 5

Tijdens een gemeenteraad in 1885 werd algemeen aangenomen “dat buurtweg 5 zoals de Kerkstraat toen in de registers stond, ‘geroepen’ is om de belangrijkste straat van de gemeente te worden”. De gemeenteraad oordeelde dat ‘de verbreding en rechtlijning’ zowel de Dorpsplaats als de Zeedijk veel zal bijdragen.”

Onteigeningen en protesten

Onvermijdelijke onteigeningen, discussies, protesten en beroepen vertraagden de plannen van het gemeentebestuur. Misnoegde bewoners schreven hartstochtelijke en boze brieven aan het bestuur.

De Gouden Leeuw bijt van zich af

De bazin van café De Gouden Leeuw, op de hoek met de Oostendelaan, verloor zelfs 380 m², want haar café lag op de hoek van de Oostendelaan en de Kerkstraat. De felle waardin eiste een forse schadevergoeding en wees boos het voorgestelde (lage) bedrag van de gemeente af: “Ik heb met verontweerdiging uw spotbrief ontvangen”, schreef ze bits. Voor de rechtbank kreeg ze een bedrag dat ze in beroep nog wist te verhogen, maar uiteindelijk moest ook De Gouden Leeuw inbinden.

Kasseien en lantaarns

In 1902 is de rechttrekking eindelijk een feit. Vanaf dan evolueert de wegel resoluut naar de verkeersader die we nu kennen. In 1904 was de volledige breedte in kasseien gelegd en werd de straat verlicht met gaslantaarns.

Koning auto neemt over

In de jaren dertig verschijnt er een benzinestation in de Kerkstraat en vanaf dan zal de auto steeds meer een prominente plaats beginnen innemen. In 1987-1989 kreeg de Kerkstraat nog een volledige facelift.

Economische ader

Vandaag blijft de Kerkstraat letterlijk een economische ader voor Middelkerke. De meeste handelszaken bevinden zich in de Kerkstraat. In de zomer zijn er regelmatig avondmarkten.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke