Louis Logierlaan

De Louis Logierlaan heeft een speciale ligging, ergens halverwege de badplaatsen Middelkerke en Westende. Water speelde duidelijk een grote rol in de ontstaansgeschiedenis van deze verbindingsweg. Zeewater, drinkwater, brouw-water.

Jean Van Hinsbergh

De Louis Logierlaan verbindt de Westendelaan met de zeedijk, ligt middenin waardevol duinengebied en heeft vandaag een nieuwe uitkijktoren, gebouwd op de voet van de ontmantelde watertoren (1972-2018).

‘Uithoek’ verbinden met zeedijk

De toeristische ontwikkeling van Middelkerke kwam er door de inzet van privé – investeerders, zoals Jean Van Hinsbergh. Die richtten diverse vennootschappen op om het grote en ambitieuze project financieel en logistiek tot een goed einde te brengen. Van Hinsbergh geloofde in de ‘uitbreiding’ (vandaar de roepnaam: Middelkerke-Uitbreiding) van de badplaats richting Westende en raakte nauw betrokken bij de uitbouw van de zgn. Krokodiel wijk. Doelbewust wordt de zeedijk naar die ‘uithoek’ doorgetrokken en wordt er een verbindingsstraat aangelegd tussen de zeedijk en de Duinenweg, het eerste stuk van de toenmalige Crocodillestraat.

Duinen blijven beschermd

Wanneer in 1904 de Belgische Staat het tracé voor de verlenging van de Leopoldlaan richting Westende, een stuk Crocodillestraat en een duinengebied aankoopt, is het de bedoeling om deze duinen te vrijwaren van bebouwing en open te stellen als een openbaar park. Het vormt de basis voor wat later de Warandeduinen zullen worden. Op die manier komt de wijk Krokodiel voor de Eerste Wereldoorlog tot leven. Er is een bescheiden toeristische activiteit, met o.a. een viertal zeedijkvilla’s, een chalet, het ‘hôtel du Crocodile’ en het ‘hôtel mon Plaisir’. Eén van de villa’s en het chalet worden een tijdje als kinderkolonie gebruikt.

Louis Logier

Aan het andere uiteinde van de straat, kant Westendelaan, beweegt er ook iets. Op de ene straathoek verschijnt café du Crocodil, waarvan beweerd wordt dat hier de naam voor de wijk vandaan komt. Op de andere hoek komt Louis Logier zich vestigen. Hij is niet alleen brouwer, maar ook grootgrondbezitter. In de buurt heeft hij enkele cafés waar hij zijn bier kan leveren.

Water naar de brouwerij

In 1913 laat Logier de bedding van het stuk Crocodillestraat tussen de Duinenweg en de huidige Westendelaan over aan de gemeente Middelkerke. Hij behoudt wel het recht om een buis te plaatsen waarlangs het water uit zijn waterput bij de Duinenweg naar zijn brouwerij kan vloeien. Door deze laatste transactie worden beide gedeelten van de straat verenigd en openbaar bezit. Louis Logier zou erop gestaan hebben dat de straat daarom naar hem wordt vernoemd.

Tuinwijk

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de bebouwing rond de Louis Logierlaan in puin gelegd. Na de wapenstilstand wordt de brouwerij met het statige woonhuis opnieuw opgetrokken. En door architect Gaston Hayois wordt een ambitieus verkavelingsproject uitgetekend: een tuinwijk aan weerszijden van de Logierlaan, met villa’s en maximale groenvoorziening (een beetje de Miami-wijk avant-la-lettre, maar dan vijf keer zo groot). Het project werd echter niet gerealiseerd, de beoogde stadsuitbreiding kwam er niet.

Water, water en … water

De Louis Logierlaan kwam er dus door het water. Water om mee te brouwen voor Louis Logier, water om in te baden op Crocodille-Bad, water voor het huishouden voor de bewoners en gasten van de hotels. En dan laten we de grote steenbakkerijen, die er tijdens de wederopbouw na de eerste oorlog bloeiden, nog buiten beschouwing.