Zwarteweg

Eerst aan de beurt is één van de langste straten in Middelkerke. Deze landelijke weg doorkruist bijna het volledige Middelkerkse grondgebied van Oost naar West: de Zwarteweg. Mochten de stenen van deze straat kunnen spreken, vertelden ze ons vast kleurrijke legendes over mysterieuze veenmonsters, stoere  verhalen over denderende Hospitaalridders en grappige anekdotes over lekrijdende wielertoeristen.

Lang en kronkelend

Opvallend kenmerk van de Zwarteweg is zijn lengte. Van zijn startpunt vlakbij de Oostendsebaan in Leffinge tot aan zijn eindpunt, het kruispunt met de Rattevallestraat in Mannekensvere, tellen we 11,8 km. De Zwarteweg is ook een stuk de grens met Gistel.

Veenwinning

De Zwarteweg is één van de oudste straten in Middelkerke. De eerste vermeldingen nemen ons terug mee naar de 10de of 9de eeuw. In die tijd was  veenwinning één van de grootste economische activiteiten in onze contreien. Veen of turf was toen een belangrijke, alternatieve brandstof maar ook een essentiële nijverheidsgrondstof. Een duidelijke verklaring over de naamgeving is er niet, maar historici verwijzen naar de typsiche zwarte kleur van opgegraven veen of turf. De Zwarteweg was waarschijnlijk een belangrijke transportweg van ontgonnen veen naar andere handels- of nijverheidscentra in de buurt en ontleent dus zijn naam aan deze specifieke nijverheid.

Prachtige fietsroute

Langs de Zwarteweg zie je vooral mooie weilanden met typsiche knotwilgen, grachten, historische hoeves en riet. De lange landweg flirt echter altijd met de drukke E40. Net alsof de Zwarteweg zijn cruciale economische rol heeft doorgegeven aan de autosnelweg. Niet meer voor veen of turf, maar om duizenden vakantiegangers naar Middelkerke te brengen. De Zwarteweg is - met nieuwe gitzwarte asfaltlaag - een geliefdkoosd traject voor wielertoeristen en fietsers.