Fiësta Europa wordt geweigerd in Middelkerke-Westende

Fiësta Europa komt al enkele jaren naar de Zeedijk in Middelkerke en Westende om goederen en voeding uit de verschillende Europese landen te verkopen. De organisatie krijgt al enkele jaren een vergunning om hun markt uit te baten. Maar, systematisch merkt het gemeentebestuur dat de vergunningsvoorwaarden geschonden worden en er steeds meer –ongevraagd- openbaar domein ingepalmd wordt ten koste van de gebruikers van de Zeedijk.

Burgers, organisaties, verenigingen, … die het openbaar domein wensen te gebruiken, dienen een aanvraag te richten aan het gemeentebestuur. In deze aanvraag wordt de organisatie van het evenement gecontroleerd naar inname openbaar domein, veiligheid, verkeerscirculatie ed.

“Dit jaar echter merken we dat het hek compleet van de dam is: in de Middelkerke-editie (van 11-14 juli) stond in plaats van 1 rij marktkramen, langs de Zeedijk, er een tweede rij met kraampjes. Deze extra rij was opgesteld met de rug naar de gevels van de restaurants, winkels en terrassen, wat niet volgens de afspraken was.  Ook had men extra stoelen en tafels voor de appartementsgebouwen geplaatst. Als burgemeester, en dus ook verantwoordelijke voor de veiligheid en openbare orde, heb ik de organisatie nogmaals verwittigd dat we geen uitzonderingen op de vergunning tolereren. Als organisator moet hij dan ook alle opgelegde veiligheidsafspraken in acht nemen.

Vandaag, merken we dat de organisatie van Fiësta Europa in Westende opnieuw onvergund openbaar domein inneemt met podiums, stoelen en tafels. Dit is bizar, gezien er tweemaal samengezeten is met de dienst secretariaat, waar de inplanting van de markt werd overlopen. Tijdens deze besprekingen was er geen sprake van een podium voor optredens of stoelen en tafels voor appartementsgebouwen.”, aldus de burgemeester.

“Sinds zaterdag is er heen-en-weergemaild tussen gemeentebestuur en organisatie, waarbij gesteld werd dat er geen podium, stoelen en tafels geplaatst mochten worden. In de late namiddag kreeg de organisator nogmaals een laatste verwittiging, die hij naast zich neerlegde. Dit noopte mij als burgemeester op te treden. Organisaties die gebruik willen maken van ons openbaar domein en daar optredens willen op organiseren, moeten dit altijd aanvragen en die aanvraag wordt besproken met de veiligheidsdiensten. Naast het veiligheidsaspect is het ook belangrijk dat alle doelgroepen van onze dijk kunnen genieten: van spelende kinderen tot de hardwerkende handelaars op de Zeedijk.

Een markt is een markt en geen muziekfestival. En zeker niet als er geen toelating gegeven werd!”, besluit burgemeester Janna Rommel-Opstaele