Bekendmaking openbaar onderzoek 't Geuzegat

1. Onderwerp:

Op 15/05/2019 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als monument van de  wederopbouwhoeve ‘t Geuzegat. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek, bundelt de gemeente  alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

2. Periode:

Het openbaar onderzoek loopt van 19/06/2019 tot en met 18/07/2019.

3. Inzage:

Je kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken bij Dienst ruimte en wonen, gemeentehuis, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed:  https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Je kan deze documenten ook digitaal raadplegen in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Je kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02 553 18 21.

4. Opmerkingen en bezwaren:

Je kan opmerkingen en bezwaren per gewone brief sturen naar Dienst ruimte en wonen,

Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke of afgeven bij Dienst ruimte en wonen, gemeentehuis, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Je kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via ruimtelijkeordening@middelkerke.be

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke