Evenement organiseren in het najaar 22 of voorjaar 23?

Om de coördinatie en planning van de gemeentelijke diensten vlot te laten verlopen is het nodig om tijdig een overzicht te krijgen van de evenementen die zullen plaats vinden en/of gepland worden vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 in de gemeente Middelkerke.


Er zijn vier mogelijkheden:
1.    Je organiseert in die periode geen evenementen in de gemeente Middelkerke.
2.    Je bent van plan om in die periode evenementen in de gemeente Middelkerke te organiseren, maar je hebt nog niet alle gegevens voor een volledige aanvraag.
3.    Je bent van plan om in die periode evenementen in de gemeente Middelkerke te organiseren en je hebt (bijna) alle gegevens. Je kan dus een volledige aanvraag indienen.
4.    Je hebt al een (volledige of principiële) aanvraag ingediend via eaglebe voor evenementen in die periode.


Wanneer heb je een vergunning of melding voor een evenement nodig?


Een evenement is een activiteit die
•    (gedeeltelijk) plaatsvindt op het openbaar domein
•    of plaatsvindt op privéterrein en publiek toegankelijk is (zowel in openlucht als in besloten plaatsen) en waar meer dan 100 personen verwacht worden
•    of plaatsvindt in een zaal van de gemeente Middelkerke of OCMW waarvoor de zaalbeheerder je vraagt om een aanvraag te doen
•    of wanneer je bijeenkomst een specifieke vergunning vereist (geluidsafwijking, tijdelijke publiciteitsborden…)
Voor bovenstaande activiteiten heb je dus steeds een vergunning van de gemeente nodig.
Voor een fuif dien je bovendien altijd een melding te doen ook al verwacht je minder dan 100 aanwezigen.

Optie 1: je organiseert niks …

Als je vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 niks organiseert in de gemeente Middelkerke dan mag je dit bericht als onbestaande beschouwen …


Optie 2: je organiseert iets, maar je weet nog niet precies …

Je bent van plan om in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een evenement te organiseren in de gemeente Middelkerke, maar je hebt nog niet alle gegevens voor een volledig dossier, dan vul je het formulier “aanvraag principiële goedkeuring evenement op het openbaar domein van Middelkerke” in.

Je vult het formulier digitaal in vóór 12 september 2022.

(Vervolg van het verhaal: je ontvangt een bericht of het college van burgemeester en schepenen een principiële goedkeuring heeft verleend. Als je een principiële goedkeuring hebt, dan dien je een volledige aanvraag in te dienen via het digitaal evenementenplatform Eaglebe.)

Optie 3: je organiseert iets én je kan al een volledig dossier indienen …

Het gemeentebestuur maakt gebruik van het digitaal evenementenplatform Eaglebe.

Dit evenementenplatform is beschikbaar via www.middelkerke.be/evenementorganiseren .

Je dient je aanvraag in vóór 12 september 2022.

Optie 4: je hebt al een aanvraag ingediend …

Als je (ten laatste op 19/08/2022) al een volledige of principiële aanvraag voor een evenement in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 hebt ingediend via eaglebe dan mag je dit bericht als onbestaande beschouwen (voor die evenementen) …