Brouwerijhof

Brouwerijhof

Het Brouwerijhof was indertijd effectief een brouwerij. Aanvankelijk was het een gewone hoeve: daarvan getuigen nog het boerenhuis met de schuren en stallen. De gebouwen dateren grotendeels uit de 18de eeuw en hebben het typerende uitzicht van oude hoevegebouwen: een zwartgepekte plint met daarboven witgekalkte gevels. Deze combinatie oogde proper en hygiënisch. Bovendien heeft kalk een ontsmettende werking.

Het brouwerijgebouw is iets jonger: op een balk binnenin staat het jaartal 1867 gekerfd. Achter het brouwerijgebouw ligt een waterput, waaruit men waarschijnlijk het benodigde water haalde. Tot het begin van WO I werd hier Zannekinbier gebrouwen. Het Brouwerijhof wachtte echter hetzelfde lot als honderden andere brouwerijen: de Duitsers eisten de koperen ketels op. Hiermee werd een punt gezet achter de brouwerij.

Luchtfoto uit de jaren zeventig (collectie familie Pruvost)