Duits mausoleum

Duits mausoleum

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag Leffinge niet meteen in de vuurlinie, maar werd wel bezet door de Duitse troepen. De soldaten kwamen er uitrusten van het front. Ook heel wat gesneuvelden werden naar Leffinge gebracht en begraven rond de kerk op het bestaande kerkhof. Toen dat te klein werd, legden de Duitse militairen iets verderop in de Dorpsstraat een nieuwe militaire begraafplaats aan.

Als centraal gebouw op de nieuwe begraafplaats werd in 1915 een dodenhuisje gebouwd door Duitse soldaten, naar een ontwerp van Hauptmann Löwenstein. Het werd een laag bakstenen gebouw, voorzien van glas-in-loodramen en een Christushoofd. Binnenin waren er naamlijsten van de gesneuvelden, arduinen vloertegels en centraal stond een altaar.

Men begroef hier ongeveer 1700 Duitse soldaten. Deze lichamen werden in 1957 - 58 overgebracht naar Vladslo, Menen en Langemark. De voormalige militaire begraafplaats  kreeg daarna een functie ter vervanging van het ontruimde kerkhof in the centrum. Het mausoleum werd ontdaan van alle elementen die specifiek verwezen naar de Duitse symboliek.

Bij de herbestemming van het terrein werd aan de straatzijde een modernistisch bakstenen poortgebouw opgetrokken.

In 2002 werd het voormalige mausoleum beschermd als monument.

Groepsfoto van het kerkhofpersoneel genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het mausoleum. (collectie JM Barra)