Romeinse zoutovens

Romeinse zoutovens

Tijdens de aanleg van de E40 werden hier Romeinse bewoningsresten en een 30-tal zoutoventjes opgegraven. De oventjes waren systematisch aangelegd in het veen om zout te winnen. Hierbij werd het veen gebruikt als brandstof om het zilte water te verdampen. In de Romeinse periode lag deze site nog aan de rand van de Spermalie- of Suthanagetijdengeul, een zijarm van de Testerepgeul, die in die periode nog het volledige gebied ten noorden van hier beheerste.

Zout was in de Romeinse tijd een belangrijk handelsproduct. Soldaten werden met zout betaald, ons woord 'salaris' is er letterlijk van afgeleid. Waarschijnlijk was zoutwinning toen seizoensarbeid.

Het veen dat de Romeinen als brandstof gebruikten, was zo'n 12.000 jaar geleden ontstaan. De aanwezigheid van dergelijke hoeveelheden zout én brandstof is dus een logische verklaring voor de talrijke aanwezigheid van Romeinen langsheen onze kustlijn... al mogen we niet vergeten dat de Romeinen zich niet louter met zoutwinning bezighielden. Er werd ook aan veeteelt gedaan (runderen en schapen) en aan strand- en kustvisserij. Daarop wijzen talloze vondsten die in de streek gedaan worden.

De Romeinen lijken onze kustvlakte verlaten te hebben vanaf het einde van de 3de eeuw. De reden hiervoor is nog onduidelijk.

foto: een beeld van de opgravingen in de Zwarte Weg (1978).