Veldbatterij Leffinge

Deze veldbatterij (Duitse naam: Stp. Hannover), beschermd als monument op 19/10/1998, werd opgetrokken door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog en maakte deel uit van de Atlantikwall of de kustverdedigingslinie.

Deze site bevat twee geschutskazematten, diverse vertrekken voor de soldaten waaronder een WC-bunker, munitiemagazijnen, een geschutskamer en een verzande loopgraaf.

Verspreid over de site staan nog een aantal ‘Rommelasperges'. Deze palen, hier uitzonderlijk van beton, hadden tot doel het landen van vliegtuigjes of parachutisten te verhinderen.