Ezelcavalcade en Bébèr de Ezel

Standbeeld Bébèr

De bevolking van Lombardsijde leefde deels van de visserij maar vooral ook van de tuinbouw. Als lastdier werd door de tuinders of hoveniers heel vaak een beroep gedaan op de ezel. Met kar bespannen zorgde dit dier ervoor dat de verse groenten tijdig op de markten van de omliggende gemeenten en steden arriveerden. Naar verluidt telde Lombardsijde in 1866 vijftig ezelboeren.

Lombardsijde wordt dan ook de ezelgemeente genoemd. Ieder jaar (met half-vasten) trekt trouwens een ezelstoel, de 'Ezelcavalcade', door de straten van het dorp.

Het ezelbeeld op het dorpsplein is een symbool voor de nauwe band van de Lombardsijdenaars met dit dier. Deze ezel draagt de naam 'Bébèr' en werd in 1999 vervaardigd door kunstenaar Patrick Steen uit gerecupereerd ijzer en onderdelen van oude landbouwwerktuigen