Monument 9e Linieregiment

Op 22 oktober 1914, staan de Duitse troepen voor Lombardsijde. Dat moet kost wat kost ingenomen worden, zodat de weg open ligt naar de sluizen van Nieuwpoort en daarna, de Franse kanaalhavens en de Franse hoofdstad. Lombardsijde màg niet vallen, en dat geldt voor alle dorpen en bruggen langs de IJzer, van Nieuwpoort tot Diksmuide.

Lombardsijde is dan ook het toneel van zware gevechten. Hier wordt letterlijk elk huis met de grond gelijk gemaakt, hier wordt soms man tegen man gevochten. En dan, op 20 oktober 1914, is de overmacht te groot en wordt het dorp ingenomen. Maar ondanks de numerieke meerderheid van de Duitsers, slaagt het regiment er twee dagen later in, op 22 oktober, om Lombardsijde te heroveren. Het 9e Linieregiment krijgt hiervoor na de oorlog een herdenkingsteken op het Dorpsplein.

Het regiment toonde niet alleen in Lombardsijde zijn heldenmoed, maar ook, tijdens die eerste oorlogsmaanden, rond de forten van Luik, in Aarschot en aan de rivier de Nete. Na de veldslagen in Lombardsijde en bij Sint-Joris Nieuwpoort, onderscheiden de mannen van de 9e linie zich nog vier jaar in de loopgraven langs de IJzer en nemen ze deel aan de bevrijding van België in 1918. Ze sluiten de oorlog af met vier eervolle vermeldingen. Maar helaas ook met 85 officieren, 17 onderofficieren en 1255 manschappen die hun heldenmoed betaalden met hun leven.

Ze beëindigen de oorlog met ZEVEN citaties op het vaandel: Luik, Antwerpen, Lombardsijde, de IJzer, Stadenberg, Merckem en de Leie. Er zijn slechts twee Belgische regimenten die zeven citaties op hun vaandel hebben. Het 9e Linieregiment is ook het enige regiment in België dat de eretitel ‘Lombartsyde’ in het vaandel mag dragen. Voor hun uitzonderlijke prestaties krijgen ze op 29 juli 1918, uit handen van Koning Albert, het kruis van ridder in de Leopoldsorde.