Veldbatterij Bamburg

Veldbatterij Bamburg

De veldbatterij Stützpunkt Bamburg wordt door specialisten-Atlantikwallkenners beschouwd als de meest intacte en best bewaarde veldbatterij die ons land nog rijk is. Nergens anders vind je nog zo goed alle typische elementen van een veldbatterij terug. Hoekverdediging, loopgraven, geschutsstellingen, commandobunker, manschapsbunkers, munitiebunkers, voorraadbunker en jawel een heuse toiletbunker, het is er allemaal nog aanwezig.

De veldbatterij Stützpunkt Bamburg ligt midden in het natuurgebied de Schuddebeurze. Ondertussen heeft de natuur stilaan, en dit op een ‘vredelievende manier’, alle oorlogsrelicten ‘veroverd’. Getuige daarvan de vele plantjes en mossen die welig tieren op o.a. de stenen muren en taluds van de loopgraven. Zelfs de bunkers worden momenteel gebruikt als schuil- en nestplaats van o.m. vlinders, steenuiltjes, kevertjes en jawel zelfs heel zeldzame slakjes. In oude bomkraters kwaken nu kikkers en steekt struikheide weer onbevreesd de kop op.

In 2020 werd een uitkijkplatform gebouwd bovenop de commandobunker. Vanop het platform heb je op 5 meter hoogte een mooi uitzicht op de bunkersite en het natuurgebied de Schuddebeurze.