Gemeentelijk park

Gemeentelijk park

Sinds de jaren dertig leeft de idee om van een open ruimte tussen de Kerkstraat, de Normandlaan en de Duinenweg een park te maken. Het werd uiteindelijk pas gerealiseerd in 1991.

Burgemeester Simon Beheyt kocht in de jaren dertig een groot stuk van het gebied en richtte dat als tuin in. Toen al leefde de gedachte dat dit misschien ‘ooit wel een park kon worden’.

Er waren genoeg ideeën voor dit stuk grond midden de toeristische zone, zoals een nieuw marktplein, verkavelen met luxe-villa’s, parkeerruimte, een bejaardentehuis,… maar men kwam nooit tot een consensus.

Uiteindelijk kreeg het domein van 4,5 ha de bestemming ‘park’ mee in de allereerste ontwerpen van het gewestplan in de jaren zeventig. Daarmee was de definitieve stap richting realisatie gezet. Met veel geduld en onderhandelingen werden de gronden één voor één verworven. De beleidskeuze om maximaal subsidies te vragen, verlengt het project met jaren, maar de toelage van 22 miljoen frank drukt wel de kostprijs van 41 miljoen.

Uiteindelijk wordt in 1989 de parking naast het park aangelegd. Het park zelf gaat open rond Pasen 1991, maar kreeg nooit geen officiële openingsplechtigheid wegens interne, politieke strubbelingen.

Aan de noordingang van het park (Duinenweg) vinden we een prachtige smeedijzeren poort en twee authentieke zuilen. Die staan er sinds de heraanleg van het park in 2003. De zuilen flankeerden voor de Eerste Wereldoorlog de toegangsweg van het kinderhospitaal Roger de Grimberghe (1884 – 1914), een Brussels instituut voor minder gegoede kinderen uit de hoofdstad. Dokter Pieter Joseph Casse, later burgemeester van Middelkerke, was lange tijd directeur van dat ziekenhuis. Na wereldoorlog I stonden de zuilen aan de dreef naar de gemeentelijke begraafplaats.

Het gemeentelijk park is dagelijks open van 9.00 u. tot zonsondergang.

Foto: Luchtfoto van het park toen het openging begin jaren negentig. (collectie Julien Desseyn)