Elektriciteitscabine Sint-Pieters-Kapelle

Misschien minder evident maar ook deze elektriciteitskabine behoort tot het bouwkundig erfgoed. Het gebouw neemt, sinds de bouw ervan, een zeer prominente plaats in het dorp.

Het illustreert op treffende wijze hoe in de jaren 1930 het elektriciteitsnetwerk uitgebreid en verfijnd wordt, ook in het hinterland. Tot op de dag van vandaag vervult het gebouw zijn oorspronkelijke functie.

Zelfs gewone nutsgebouwen werden in die periode met zorg ontworpen en uitgewerkt. Het omlopend muizentandfries boven de deur is daar het bewijs van. Ook het gebruik van gekrulde ankers (i.p.v. van rechte) zorgt ervoor dat deze functionele architectuur toch enige uitstraling verkrijgt.