Spermaliehoeve

De geschiedenis van het Spermaliehof is nauw verbonden met die van Sint-Pieters-Kapelle. Toen Jonkvrouw Gela met haar religieuze gemeenschap, aangesloten bij de Cisterciënzerorde, in het begin van de 13de eeuw een nieuw klooster optrok (zie topic: Sint-Pieters-Kapelle), koos ze hiervoor gronden die recent waren ingepolderd. Vandaar ook de naam 'Abdij Nieuwland'.

Na minder dan een halve eeuw verhuisde de gemeenschap evenwel al naar Spermalie, nabij Sijsele. Het klooster werd omgevormd tot priorij en abdijhoeve. Vanaf 1492 werd het geheel geëxploiteerd als gewone pachthoeve. In die periode werden de oude gebouwen afgebroken en werd er op een kleine afstand van de oorspronkelijk site een nieuwe landbouwuitbating opgetrokken. Na verloop van tijd werd voor deze hoeve steeds vaker 'Spermaliehof' als naam gebruikt, een verwijzing naar het klooster bij Sijsele.

In de nasleep van de Franse Revolutie werd de hoeve verbeurd verklaard.

Het huidige Spermaliehof is een kwalitatieve wederopbouwhoeve van 1920 (na de verwoesting tijdens WO I) naar ontwerp van Theo Raison (Brugge). Vooral de monumentale inrijpoort is opvallend.

Sinds 1972 is de hoeve ook in gebruik voor plattelandstoerisme. De toenmalige eigenaars waren pioniers van deze vorm van vakantielogies. Het Spermaliehof is verder bekend voor het jaarlijkse druk bijgewoonde optreden van Willem Vermandere.

De hoeve werd als monument beschermd op 10/06/2002.