Rattevalle

Rattevalle

De naam van dit gehucht verwijst allerminst naar rattenvallen, in tegenstelling tot wat men eerst zou denken. In de wijk Rattevalle was er voor het midden van de 12de eeuw een ernstige dijkdoorbraak. Die doorbraak zorgde ervoor dat er een grote kolkende plas ontstond achter die dijk. 'Rasewale' of ook 'rossewaal' is een nederlands woord dat voor de eerste keer in Brugse bronnen vermeld wordt in 1263. 'Waal' betekent in het Middelnederlands een gat in een dijk, een dijkdoorbraak waar de grond is weggespoeld. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat dit de oorsprong van het toponiem is.

In de 17de eeuw was er, ter hoogte van de huidige Rattevallebrug, een sluis die werd aangedreven door paardenkracht. Het is mogelijk dat het gehucht dus ook genoemd werd naar deze rossen, paarden dus, die de sluis bedienden. De sluis lag op het kanaal van Plassendale, dat werd gegraven tussen 1638 en 1640.

Op de kaart van de waterwegen rond Nieuwendamme uit 1682 wordt ze 't Nieuw Sas genoemd.

foto: café De Rattevallebrug, met op de voorgrond nog de ijzeren draaibrug (collectie David Inghelbrecht)