Sint-Gulielmuskerk

Deze parochiekerk is in 1920, na de Eerste Wereldoorlog, heropgebouwd naar een ontwerp van Theo Raison. De kerk is van het basilicale type en heeft een voorgeplaatste westtoren. Die toren is het enige deel dat dateert van voor 1914.

Het driebeukig schip heeft een hoofd- en twee zijkoren. Er zijn twee sacristieën. Het gebouw is opgetrokken uit gele baksteenbouw met gebruik van rode baksteen in de westtoren en arduin in de sokkel. De kerk heeft een leien bedaking.
Een 18de-eeuws houten Christusbeeld hangt buiten onder een luifel tegen de zuidelijke zijgevel. Binnenin zijn vooral de neogotische houtsnijwerk en de glasramen interessant. Deze laatste stellen respectievelijk de heiligen Donatus, Stefanus en Willem voor.
Wellicht werd in de laatmiddeleeuwse voorloper van deze kerk ooit Willem Bron begraven, bastaardzoon van de graaf van Vlaanderen en verantwoordelijk voor de inpoldering van de Testerepgeul.