Huisstijl en logo Middelkerke

Over de huisstijl

Eigen stijl

Via de huisstijl wil het bestuur zich een eigen gezicht, een eigen stijl aanmeten. Wil je een duidelijk, herkenbaar imago hebben en dit imago consequent versterken, dan gebruik je een herkenbare stijl. Een stijl die ons op het lijf geschreven is, een stijl die uitstraalt waarvoor we staan en waarmee zowel werknemers als 'klanten' zich kunnen identificeren.
De huisstijl omvat dus het geheel aan afspraken, de wijze waarop we ons presenteren aan de eigen medewerkers en aan de buitenwereld. 

Klantvriendelijk

Een huisstijl eindigt echter niet bij brieven, enveloppes, naamkaartjes, auto's, T-shirts, brochures en relatiegeschenken die met een mooi logo versierd zijn. Ook de klantvriendelijkheid en het kwaliteitsvol werk afleveren bepalen in sterke mate het imago van een organisatie. 
 
Indien inhoud én vorm echter elkaar waard zijn, zullen ze mekaar versterken. De huisstijl wordt dan een logisch gevolg maar ook een bijkomende motivatie voor het personeel om elke dag kwaliteit te brengen.

Het logo van Middelkerke gebruiken

Het gemeentelijke logo kan op twee manieren gebruikt worden:

Gemeentelijk drukwerk

Het gemeentelijk logo verschijnt op elk gemeentelijk drukwerk, als teken van de gemeentelijke verantwoordelijk en/of coördinatie. De informatiedienst werkt hiervoor samen met drukkers die worden aangeduid met een jaarofferte, tenzij voor speciale opdrachten.

Niet-gemeentelijk drukwerk

De gemeente ondersteunt verschillende initiatieven van derden (personen, verenigingen, organisaties). Afhankelijk van de soort samenwerking kan er op drukwerk van initiatieven door derden de variante van het gemeentelijk logo gebruikt worden: 'met medewerking van...', als teken dat de gemeente een wezenlijke bijdrage of ondersteuning verleent.

Nog enkele tips voor gebruikers

Aan het logo mag inhoudelijk niets worden gewijzigd.

  • Geen enkel element mag afzonderlijk gebruikt worden: het logo moet één geheel blijven.
  • Gelieve het logo gelijkmatig te vergroten of verkleinen. Uitgerokken of samengeperste logo's zijn niet mooi!
  • Heb je een zwartwitlogo nodig, probeer dan niet het kleurlogo om te zetten naar zwartwit. Gebruik het juiste logo!
  • Verander niets aan de kleuren van het kleurlogo.
  • Het logo kan niet gebruikt worden als louter plaatsaanduiding (Middelkerke). Logovermelding duidt op een verantwoordelijkheid. 
  • Het oude logo (de sirene) mag niet meer gebruikt worden.
  • Het logo mag niet gebruikt worden in beledigende of discriminerende publicaties.
  • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor publicaties van derden, ook niet als er een gemeentelijk logo in gebruikt wordt.