Sohren (D)


De gemeente Sohren is gelegen in de Hunsrück, op een 25-tal kilometer van de Moezelvallei.
Sohren heeft sinds 1969 een jumelage met de toen zelstandige gemeente Slijpe. Er ontstond in de loop der jaren een intensieve verzustering bij gastgezinnen, zowel door verenigingen, individuelen en raadsleden van de gemeente.
 
In 1986 werd het 700-jarig bestaan van de gemeente Sohren gevierd, in aanwezigheid van een uitgebreide afvaardiging van Slijpe.
Website: www.sohren.de