Participatie en sociale activering (tussenkomst)

Omschrijving

Het OCMW voorziet een tussenkomst in de kosten van vrijetijdsbesteding voor gezinnen met een beperkt budget

Voorwaarden

 • Je bent gedomicilieerd in Middelkerke en voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:
 • je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering
 • je volgt een traject budgetbegeleiding, budgetbeheer en / of collectieve schuldbemiddeling
 • je doet een aanvraag bij het OCMW

Aanvragen

Waar?

OCMW Middelkerke - Sociale dienst

Hoe?

 • Je bespreekt de aanvraag met de maatschappelijk werker van de sociale dienst.
 • de aanvraag moet vooraf ingediend worden.
 • de tussenkomst is enkel mogelijk via factuur. (Het OCMW stort rechtstreeks aan de organisatie)
 • het bijzonder comité van de sociale dienst beslist over het al dan niet toekennen van een tussenkomst.

Bedrag?

Binnen het luik participatie en sociale activering:

 • Voor gebruikers jonger dan 18 jaar wordt de kost van de activiteit voor 100  % betoelaagd met een maximum van 125€ per jaar.
 • Voor gebruikers ouder dan 18 jaar wordt de kost van de activiteit voor 80 % betoelaagd met een maximum van 125€ per jaar.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs verhoogde tegemoetkoming
 • indien van toepassing: bewijs collectieve schuldenregeling
 • informatie betreffende de activiteit.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke