Privacy: Rechten van de betrokkene

Rechten van de betrokkene

Zoals is aangegeven in onze privacy en cookie policy heb je in overeenstemming met de AVG/GDPR en de Belgische privacy wet, als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot het verwerken van je persoonlijke gegevens.

Beperkingen

Het indienen van een verzoek tot uitoefening van je recht heeft niet automatisch de goedkeuring tot gevolg. Het gemeentebestuur en het Welzijnshuis van Middelkerke mogen, conform de AVG/GDPR, in bepaalde gevallen niet ingaan op je verzoek. Bijvoorbeeld we zijn verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan je wens om vergeten te worden.

Lees zeker de informatie bij het recht dat je wenst uit te oefenen zodat je op de hoogte bent van eventuele beperkingen.

Rechten

Recht op inzage en verbetering (rectificatie)

Je hebt het recht om te vragen naar inzage in je persoonsgegevens en informatie over de verwerking ervan (verwerkingsdoeleinden, ontvangers, bewaartermijnen…) of om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te vervolledigen of te verbeteren.

Vermeld duidelijk voor welke persoonsgegevens en/of informatie je inzage wenst of welke gegevens je wenst te vervolledigen of te verbeteren.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te vragen om je persoonsgegevens te laten verwijderen.

Vermeld duidelijk welke persoonsgegevens je wil laten wissen en over welke periode het gaat.

Belangrijk! Het indienen van een aanvraag tot gegevenswissing heeft niet automatisch tot gevolg dat de door jouw aangegeven persoonsgegevens gewist zullen worden. Denk hierbij aan de wettelijke bewaartermijn(en) van dossiers. Persoonsgegevens kunnen slechts gewist worden in bepaalde gevallen. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert de aanvraag, formuleert een advies en brengt je daarna op de hoogte van de beslissing.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht te verzoeken om je persoonsgegevens in een leesbare vorm te verkrijgen en indien gewenst deze gegevens over te dragen (voor zover dit technisch mogelijk is) aan een andere organisatie (verwerkingsverantwoordelijke).

Vermeld duidelijk welke verwerking van persoonsgegevens je wenst over te dragen en aan wie. Bezorg ons de nodige contactgegevens van deze verwerkingsverantwoordelijke.

Belangrijk! Het gaat hier over gegevens van jezelf en gegevens die je zelf hebt verstrekt. Dit recht geldt enkel voor de verwerking van persoonsgegevens met als juridische basis:

  • toestemming,
  • in het kader van een overeenkomst.

Of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Recht op beperking van een verwerking

Je hebt het recht te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  

Vermeld duidelijk welke verwerkingen je wenst te beperken, over welke persoonsgegevens het gaat en wat de reden is van je wens tot beperking.

Belangrijk! Het indienen van een aanvraag tot gegevensbeperking heeft niet automatisch tot gevolg dat de door jouw aangegeven persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer kunnen verwerkt worden. Het recht op beperking kan alleen in bepaalde gevallen. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert de aanvraag, formuleert een advies en brengt je daarna op de hoogte van de beslissing.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Vermeld duidelijk tegen welke verwerkingen je bezwaar wenst te maken en over welke persoonsgegevens het gaat.

Belangrijk! Een aanvraag tot bezwaar betekent niet automatisch dat het bezwaar wordt aanvaard. Dit recht geldt alleen als de verwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang of de vervulling van een taak van algemeen belang. De verwerkingsverantwoordelijke kan de verwerking wel voortzetten wanneer er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder doorwegen dan de belangen van de betrokkene of die verband houden met de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Er zijn specifieke regelingen in de wetgeving die onderzocht moeten worden. De functionaris gegevensbescherming evalueert de aanvraag, formuleert een advies en brengt je op de hoogte van de beslissing.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Volledig geautomatiseerd betekent dat er geen menselijke tussenkomst is die (effectief) bijdraagt tot de besluitvorming en de besluitvorming dus niet kan wijzigen.

Recht op intrekking toestemming

Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken.

Vermeld duidelijk voor welke gegevensverwerking(en) je jouw toestemming wenst in te trekken.

Reactie op jouw verzoek

Het gemeentebestuur en het Welzijnshuis van Middelkerke bezorgt je zo snel mogelijk een antwoord, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van jouw verzoek en bewijs van je identiteit.

Afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn, wanneer vereist, nog eens met twee maanden worden verlengd. In dat geval brengen we je, binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, hiervan op de hoogte.

Wanneer ons bestuur geen gevolg geeft aan jouw verzoek, delen we je, uiterlijk binnen één maand na ontvangst van je verzoek, mee waarom je verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeren we je over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bewijs van je identiteit en eventuele volmacht

Om zeker te zijn dat we je rechten aan de juiste persoon toekennen, hebben we een bewijs van je identiteit nodig. Je kan kiezen om een veilige kopie[1] (alleen voorkant) van je identiteitskaart bij je aanvraag(formulier) te voegen. Wanneer je je gegevens wil inkijken, dan kunnen we de informatie digitaal doorsturen of sturen we die naar je domicilieadres.

Ofwel kies je ervoor om je rijksregisternummer door te geven. Dan heb je de mogelijkheid om de gegevens zelf op te halen aan het onthaal (MAC).

Wij vragen dan ook om je contactgegevens om daarrond verdere afspraken te kunnen maken.

Kosten

Je rechten gebruiken kost je normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kan het gemeentebestuur en het Welzijnshuis van Middelkerke toch een vergoeding vragen of je verzoek weigeren.

Hoe kun je je recht uitoefenen?

Je kunt je rechten op verschillende manieren uitoefenen.

Je kunt je recht uitoefenen door het invullen en indienen van dit formulier of je kunt een mail sturen naar DPO@middelkerke.be.

Je kunt je verzoek ook per brief opsturen naar Data Protection Officer, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke.

 

[1] Hoe maak je een veilige kopie van je e-ID? Noteer op de kopie van je e-ID: de ontvanger van de kopie, datum en de reden van de kopie.

Cookies

Onze website www.middelkerke.be en bijbehorende subdomeinen visit.middelkerke.be,  tickets.middelkerke.be, inschrijvingen.middelkerke.be, cultuur.middelkerke.be, www.cultuurstek.be  (hierna te noemen “website en subdomeinen”) maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën.

Deze cookie policy moet samen gelezen worden met onze privacy policy.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je internetbrowser bij het bezoek aan de website op de harde schijf van je computer of in het geheugen van je mobiel apparaat worden opgeslagen. Ze bevatten informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een bezoeker. Zo moet de bezoeker dit niet opnieuw instellen bij een volgend bezoek aan de website en worden de gebruikerservaringen efficiënter gemaakt. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een webapplicatie correct werkt.

Cookies kunnen door het gemeentebestuur en het Welzijnshuis zelf worden geplaatst (“first party cookies”) ofwel door derden (“third party cookies”). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website en subdomeinen aan derden verzonden.

Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot je de internetbrowser afsluit (“sessie cookies”) en soms permanent, tot je ze zelf verwijdert (“permanente cookies”).

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website of (mobiele) applicatie die je bezoekt, over het algemeen, makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of (mobiele) applicatie.

We gebruiken cookies ook om je surfgedrag in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website terechtgekomen? Hoelang heb je onze (mobiele) applicatie gebruikt? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze websites en (mobiele) applicaties waar nodig verbeteren, en inspelen op de voorkeuren en noden van jou en al onze andere gebruikers.

Je toestemming

Volgens de wet op elektronische communicatie (artikel 129) mogen we cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website (functionele cookies). Voor alle andere cookies hebben we je toestemming nodig.

Door op ‘akkoord’ in de cookiemelding te klikken, geef je jouw toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies op onze website www.middelkerke.be en subdomeinen.

Welke cookies gebruiken we?

Het gemeentebestuur Middelkerke en het Welzijnshuis vinden het van groot belang dat je weet welke cookies worden ingezet. We willen namelijk zowel je privacy als de functionaliteit van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

Op de website en subdomeinen worden volgende cookies gebruikt.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website en subdomeinen naar behoren functioneren (bijvoorbeeld cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren) en je onze website en subdomeinen dus op een nuttige manier kan gebruiken.

Cookies: .has_js, ASP.NET_sessionId en PHPsessID.

Statistische cookies

Statistische (analytische) cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop je onze website en de bijbehorende subdomeinen gebruikt, zodat we onze website en subdomeinen steeds beter kunnen vormgeven door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Hiervoor maken we gebruik van cookies voor website analyse zoals Google Analytics.

Google Analytics

Om het aantal bezoekers, de tijd die ze doorbrengen op een webpagina, foutmeldingen en de wijze waarop ze op onze site terechtkomen bij te houden, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse service aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren.

Cookies: _ga, _gat, _gid en collect.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Martketing cookies en andere cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegespitst op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Cookies: _atuvc, _atuvs, _widgetsettings, _at.cww, at-lojson-cache-#, at-rand, di2, loc, local_storage_support_test, ouid, uid, uvc, vc, xtc.

Knoppen sociale media

Op onze website en subdomeinen zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin en YouTube. Deze knoppen werken door stukjes code op de website die van de sociale mediawebsites afkomstig zijn.

Door het gebruik van deze code worden cookies van op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en Linkedin geplaatst. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via de cookies door de sociale media websites, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn en You Tube.

Hoe cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen?

Je kunt je browserinstellingen aanpassen om onze cookies of cookies die door derden zijn ingesteld te verwijderen. Je kunt ook je browserinstellingen aanpassen om te voorkomen dat websites cookies of cookies van derden instellen.

Als je niet wilt dat het gemeentebestuur en het Welzijnshuis specifieke cookies plaatsen, kan het zijn dat sommige functies niet beschikbaar zijn of dat bepaalde delen van de website en subdomeinen niet worden geladen. Ontdek hoe je de instellingen voor verschillende browsers kunt aanpassen:

https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen

Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

Je kan, zoals hierboven is uiteengezet, de cookies steeds uitschakelen via je browserinstellingen.

Cookies met persoonsgegevens

Indien de betreffende cookie (een) persoonsgegeven(s) bevat, zoals je IP-adres, dan kun je jouw rechten uitoefenen. Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens of je hebt inbreuken vastgesteld, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je rechten uitoefenen doe je eenvoudig door je vraag te mailen naar  dpo@middelkerke.be.

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord, uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek, het bewijs van je identiteit en een kopie van de cookie in kwestie hebben ontvangen. We vragen wel een bewijs van je identiteit, zodat we zeker zijn dat we jouw persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over je privacy? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van het gemeentebestuur en het Welzijnshuis:

per mail  via DPO@middelkerke.be;
per brief via Data Protection Officer, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Wijziging cookie policy

Als deze cookie policy of de geplaatste cookies wijzigen, passen wij het beleid en de lijst van geplaatste cookies aan. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.