Provinciale huurgarantieverzekering

Sinds kort is de Provincie West-Vlaanderen gestart met het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering. Verhuurders die een woning willen verhuren aan eenoudergezinnen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Deze verzekering biedt een bescherming tegen huurachterstal, huurschade, voorziet in rechtsbijstand en wordt gratis aangeboden aan de verhuurder voor maximaal 3 jaar. Natuurlijk zijn er zowel voor de verhuurder als de huurder (het eenoudergezin) een aantal voorwaarden aan verbonden. 

Voorwaarden verhuurder

  • Die op de private huurmarkt een woning willen verhuren aan eenoudergezinnen;

  • Door middel van een huurcontract van minstens 3 jaar;

  • Met een redelijke huurprijs (http://www.huurschatter.be als richtinggevend) die maximaal 33% bedraagt van het bruto inkomen van de ouder en niet meer dan 1.000 euro bedraagt;

  • De verhuring en woning voldoen aan het Vlaams Huurdecreet en de Vlaamse Codex Wonen.

Voorwaarden huurder

  • Eenoudergezinnen, met name gezinnen die bestaan uit 1 ouder en minstens 1 kind ten laste (met groeipakket) en zonder andere inwonende derden;

  • Waarvan het bruto gezinsinkomen gelijk of hoger is dan 22.000 en lager dan 55.000 euro;

  • Indien van toepassing met verblijfsvergunning van minstens 5 jaar.

Procedure 

De woonwinkel is het aanspreekpunt voor informatie met betrekking tot de Provinciale Huurgarantieverzekering en de plaats waar je de aanvraag doet. De woonwinkel bezorgt de aanvraag dan aan de verzekeraar. Na goedkeuring door de verzekeraar wordt een verzekeringsattest bezorgd. 

Meebrengen bij aanvraag : 

  • als verhuurder : huurcontract, (ingevulde) huurschatter, conformiteitsattest;
  • als huurder: attest gezinssamenstelling, bewijs ontvangst kinderbijslag (attest groeipakket of storting op rekening) , vonnis bezoekregeling, laatste aanslagbiljet personenbelasting, laatste loonfiche.