Registreer hier je bezoek aan dit evenement

AANWEZIGHEIDSFORMULIER COVID-19

Registreer je aanwezigheid tijdens het event meteen online via dit formulier.

De basisregels

Draag een mondmasker bij het verplaatsen op de evenementsite.

Hou afstand 

Ontsmet regelmatig uw handen.

Voelt u zich niet lekker, blijf beter thuis.

Waarom vragen we dit?

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat bepaalde uitbaters en organisatoren de aanwezigheid van hun klanten moeten noteren.  Dit is één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en de andere klanten beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staat op nummer één! Wat gebeurt er met je gegevens? We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je gegevens bij in een database voor een duurtijd van 14 dagen, waarna die onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

Waar kan ik terecht met vragen? Heb je vragen hierover, vraag dan naar de verantwoordelijke uitbater of organisator.

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van je inschrijving, dienen voor het beheer van je dossier. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.middelkerke.be voor meer informatie.)