Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Aanmelden doe je met je elektronische identiteitskaart of je Federaal of Vlaams token.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Je kan in een beperkt aantal gevallen nog een papieren dossier indienen maar een digitale aanvraag werkt sneller, eenvoudiger en transparanter. Zo kan je als aanvrager steeds de status van je dossier raadplegen via het Omgevingsloket. Ook de communicatie tussen gemeentebestuur en bouwheer zal via het Omgevingsloket gebeuren.

De milieuvergunning van bepaalde duur wordt een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

 
In bepaalde gevallen zijn er werken ten onrechte zonder vergunning uitgevoerd of niet volgens de verleende vergunning.  In dit geval dient een regularisatie aangevraagd te worden.  De dossiersamenstelling en procedure zijn dezelfde als voor nieuwbouw.
 

Werkwijze

De aanvraag van een omgevingsvergunning gebeurt via het Omgevingsloket. Je vindt er ook alle nodige informatie om je aanvraag correct samen te stellen.

Bijzonderheden

Nuttige websites

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Wens je meer informatie of heb je nog vragen, wend je dan tot de dienst Ruimte en Wonen, we helpen je graag verder.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke