Vastgoedinformatie

Omschrijving

De koper van een onroerend goed krijgt via het formulier voor vastgoedinformatie te weten welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn, of er milieuvergunningen zijn afgeleverd, of er recht van voorkoop geldt, ....
De betrokken notaris vraagt deze informatie op bij de opmaak van de notariële akte. 
 
Vanaf 1 oktober 2014 wordt de vastgoedinformatie digitaal (via e-mail) afgeleverd. De kostprijs bedraagt € 50 per kadastraal perceel en is te betalen na aflevering van de inlichtingen.  Je ontvangt hiervoor een factuur.
 
Je kan de vastgoedinformatie opvragen via ruimtelijkeordening@middelkerke.be of via een schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Spermaliestraat 1 - 8430 Middelkerke.  Om de aanvraag sneller te kunnen verwerken raden we je aan deze via digitale weg te bezorgen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke