Belasting op tweede verblijf

Een vraag over je belasting op je tweede verblijf? Of denk je dat er iets niet klopt?

Basis: zo wordt je tweede verblijfstaks berekend

Wanneer het gemeentebestuur de tweede verblijfstax berekent, vertrekken we altijd van de toestand op 1 januari.

Tarieven

Er zijn 2 tarieven:

  • voor een studio* tot 40m², betaal je 700 euro
  • voor alle andere verblijven, betaal je 800 euro

Is je verblijf onderdeel van een multi-eigendom, dan worden andere tarieven gehandteerd.

Naast de tweedeverblijfstax, krijg je ook per adres (zowel inwoners als tweedeverblijvers) een milieutaks van 50 euro.

Deze taks krijg je omdat je gebruik kan maken van de gemeentelijke afvalophaling, zoals huisvuil, PMD, afvalwater, onderhoud van de riolering en het gebruik van het containerpark. Voor toegang tot het containerpark heb je wel een badge nodig. Die krijg je gratis.

*) wat is een studio?

een studio is elke private woongelegenheid, deel uitmakend van een appartementsgebouw of een meergezinswoning, waarbij de slaapruimte niet door muren, vensters, deuren, … afgescheiden wordt van de leefruimtes en waarbij de totale bruto oppervlakte niet groter is dan 40 m².

Veelgestelde vragen over je belasting op tweede verblijven

Ik heb een tweede verblijf gekocht / verkocht / geërfd

De verkoper dient een kopie van de notariele akte te bezorgen aan ontvangerij@middelkerke.be.

Als koper dien je niets te doen.

TIP:

Bij het verlenen van de akte bespreek je best de verdeelsleutel van de belasting. De belasting is immers ondeelbaar.

Blijft de belasting jaarlijks dezelfde prijs?

De belasting wordt telkens vastgelegd voor een periode van 6 jaar.

De huidige tarieven blijven hetzelfde tot en met 2025.

Domicilie op je tweedeverblijf?

Het is mogelijk om een domicilie te hebben op het adres van je tweede verblijf.

Ook hiervoor kijken we naar de toestand op 1 januari.

  • Is er geen domicilie op 1 januari, dan betaal je een tweedeverblijfsbelasting + milieubelasting voor je eigendom.
  • Indien er wel een domicilie is op 1 januari, dan betaal je een milieubelasting.

 

Leegstand?

Indien we als gemeentebestuur merken dat een verblijf voor lange tijd leeg staat, krijg je een leegstandstaks. Die bedraagt 2500 euro.

Klopt dit niet? Dan moet je ons kunnen aantonen dat je verblijf een minimaal verbruik heeft (een waterverbruik die groter is dan 5m³ of een jaarlijks elektriciteitsverbruik groter dan 100 KWh).

Foute gegevens in je taks?

Fouten kunnen gemaakt worden. Laat het daarom weten als er foute gegevens gebruikt werden.

Stuur ons een mail met correcties naar ontvangerij@middelkerke.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke