Heffing onbebouwde percelen

Doel van de heffing

De heffing op de onbebouwde percelen is een gemeentelijke belasting, gericht op het vrijmaken van potentiële woonlocaties en het tegengaan van grondspeculatie. De gemeentelijke technische dienst houdt een register onbebouwde percelen bij.

Voor wie?

Eigenaars van onbebouwde percelen, die gelegen zijn ofwel in woongebied aan de uitgeruste weg, ofwel in een niet-vervallen verkaveling, zijn aan de heffing onderworpen.

Tarief

Onbebouwde percelen

Vrijstellingen

Het reglement voorziet in een aantal vrijstellingsgronden, onder andere beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, het technisch onbebouwbaar zijn van het perceel, .... Indien je meent voor een vrijstelling in aanmerking te komen, dienen de nodige bewijsstukken afgegeven te worden.

Werkwijze

De gemeentelijke dienst Huisvesting stuurt de eigenaars van een onbebouwd perceel een invulformulier. Aan de hand van het formulier wordt nagegaan of men in aanmerking komt voor een vrijstelling. Na het verwerken van deze gegevens, worden niet-vrijgestelde eigenaars een aanslagbiljet verstuurd.