Huurdersbond

De huurdersbond verdedigt de belangen van de huurders. De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders en wijst je op je rechten en plichten, of helpt je met het opstellen van aangetekende brieven. De huurdersbond biedt je advies bij concrete problemen, bijvoorbeeld over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexeringen, enzovoort. Bij de huurdersbond betaal je lidmaatschapsgeld.

Vrije spreekuren Regionaal Secretariaat Oostende:
dinsdag 14.00 – 16.30 uur
donderdag 15.00 – 19.30 uur

Na afspraak:
maandag 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 13.00 - 16.00 uur

Sociaal Huis - Huize Willy Kooy
Hospitaalstraat 35/bus 3, 1ste verdieping
8400 Oostende

Tel  059 59 20 34
Fax 059 40 25 13
e-mail: huurdersbondwvl@sho.be

Tegen een vast lidgeld van € 12,00 tot  € 15,00 krijg je één jaar gratis huuradvies. Als lid krijgt men een jaar lang gratis huuradvies en ontvangt men het driemaandelijks ledentijdschrift 'het Huurdersblad' met allerhande nuttige informatie omtrent huren. De gemeente Middelkerke en het OCMW zijn lid van de huurdersbond en kunnen een beperkt aantal personen gratis doorverwijzen.

Het is noodzakelijk om in elk geval het huurcontract en de eventuele briefwisseling (met de eigenaar) mee te nemen.